تحلیل درس دین و زندگی کنکور

toranjmarkettoranjmarket
761 بازدید
تحلیل درس دین و زندگی کنکور
تحلیل درس دین و زندگی کنکور : ۱۰ دقیقه

تحلیل درس دین و زندگی کنکور و بررسی کتاب دین و زندگی ۳

یکی از درس های تاثیر گذار در دروس عمومی کنکور سراسری، درس دین و زندگی یا همان معارف اسلامی با ضریب ۳ است. در این مقاله ما به تحلیل تحلیل درس دین و زندگی کنکور و سوالات آن در کنکور سراسری پرداخته‌ایم. همچنین به تحلیل کتاب دین و زندگی دوازدهم پرداخته‌ایم. شما می‌توانید با شناخت صحیح از روش مطالعه و ویژگی‌های کتاب دینی، بهترین کتاب کمک درسی دین و زندگی را از سایت فروشگاه اینترنتی ترنج مارکت خریداری نمایید.

بررسی کتاب دین و زندگی دوازدهم

مولفین کتاب در درس اول درباره دلیل وجود خدا و درس دوم درباره انواع توحید بحث کرده‌اند. درس سوم کتاب با عنوان مسیر بندگی و درس ۴ در مورد اخلاص است. درس ۵ در خصوص مبحث مهم قضا و قدر بوده و درس ۶ به بررسی سنت‌های الهی پرداخته است. در درس ۷ مفهوم توبه و مسیر بازگشت به خدا مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. درس ۸ کتاب به دلایل احکام  و نحوه زندگی در جهان هستی پرداخته است. دو درس پایانی کتاب دینی نیز درمورد کاربردهای احکام اسلام در زندگی جاری و تاریخ تمدن‌های اسلامی و اروپایی توضیح داده است.

در درس دین و زندگی مهمترین بخش آیات و احادیث و پیدا کردن روابط بین آن‌ها است.

طراح سوال با تلفیق متن و اشعار و آیات، اقدام به طرح سوال می‌کند. توجه داشته باشید که دینی درس تفسیر به رای است و طراح آزمون‌های آزمایشی و آزمون سراسری، از این خاصیت برای ضربه زدن و گیج کردن داوطلبان استفاده می‌کنند. تا ذهن آن‌ها درگیر و خسته شود و برای سوالات آسان و متوسط وقت کم بیاورند. داوطلب کار آزموده در ابتدا این گونه از سوالات را حذف نموده تا بتواند بدون دغدغه ذهنی به پاسخ گویی سوالات آسان و متوسط بپردازد. و در پایان زمان مربوط به درس دینی، به پاسخگویی به این سوالات می‌پردازد.

در درس یک دوازدهم مهمترین نکات مربوط به آیه شریفه: «الله نور السماوات و الارض» و آیه «یساله من فی السماوات و الارض» می‌باشند. سوالات این آیات در کنکور سراسری سال ۹۸ و ۹۹ طرح گردیده بود.

در درس ۲ دوازدهم احادیث «الهی کفی بی عزاً ان اکون لک عبدا و کفی بی فخرا ان تکون لی رباً انت کما احب فاجعلنی کما تحب» مهمترین حدیث می‌باشد. همچنین آیه «قل اغیر الله ابغی ربا و هو رب کل شی» و آیه «قل الله خالق کل شی و هو الواحد القهار» و «ما لهم من دونه من ولی و لا یشرک فی حکمه احدا» می‌باشد  که در ازمون سراسری ۹۸ و ۹۹ مورد سوال قرار گرفته‌اند.

 

شما همچنین می‌توانید مقاله روش مطالعه دین و زندگی کنکور سراسری و کسب درصد ۱۰۰ در کنکور را نیز مطالعه نمایید.

 

در فصل سوم از مهمترین آیات به آیه «یا ایها الذین امنو لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جا کم  من الحق» و آیه «و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمان به و ان اصابه فتنه  انقلب علی وجهه خسر الدنیا و الاخره ذلک هو الخسران المبین))، (ارایت  من اتخذ الهه هواه افانت تکون علیه وکیلا)) و ((ان الله ربی و ربکم فاعبدوه هذا صراه مستقیم))  می‌باشد.

درس سوم تاکید طراح به برقراری رابطه میان متن و آیات است.

در حالیکه در دو فصل اول کتاب بیشتر تمرکز بر  ارتباط بین آیات و احادیث با یکدیگر است. داوطلبان عزیز از متن درس غافل نشوید. مخصوصا درس ۳،۸ ،۹ و ۱۰٫

در درس ۴ و ۵ تمام اشعار و احادیث و ایات سوال خیز می باشد که از دانش اموز و دانشجویان  انتظار می رود که  ارتباط متن کتاب را با آیات و احادیث و ابیات برقرار کند.

در غیر این صورت از دو درس ۴ و ۵  نمی‌تواند امتیاز کافی را کسب کند. در درس ۴ اخلاص و حسن فعلی و فاعلی و درس ۵  علل طولی و عرضی وقضا و قدر مورد سوال قرار می‌گیرد.

درس ۶ در رابطه با سنت های الهی است که تمام اشعار و احادیث و آیات تست‌خیز می باشد.

برای همین از دانش آموز انتظار داریم که ارتباط متن کتاب را با احادیث و ابیات برقرار کند.

 

بررسی تست های دین و زندگی کنکور

سوال ۵۲  کنکور سراسری ۹۸:

اگر بگوییم {کار انسان هم به اراده و به اختیار او وابسته است و هم به اراده خداوند} سخن….. گفته ایم که مبنای ان،قبول علل….است و حاکی از ….الهی می باشد))

الف)درستی-طولی-تقدیر      ب)نادرستی -طولی -قضای      پ)درستی-عرضی- تقدیر           ت)نادرستی-عرضی -قضای                                          جواب گزینه ۱

توضیح: اراده انسان در طول اراده خدا است. پس سخن درست درستی گفته‌ایم.

و اراده ماتوسط خدا محدود شده است .پس خدا اندازه گیری کرده پس  مقدر به تقدیر الهی است.

 

سوال ۵۴ کنکور ۹۸:

((ویژگی ذاتی انسان کدام است و این ویژگی با اراده خداوند چه رابطه ای دارد؟))

الف)کارهایش را با درخواست و اراده خود انجام می دهد-در طو اراده الهی است و تحت اختیار انسان است.

ب)بر مبنای تقدیر الهی او  در همه امور  زندگی مختار است-در طول اراده الهی است و تحت اختیار انسان است.

پ)بر مبنای تقدیر الهی او در همه امور زندگی مختار است-توسط خداوند تعیین شده و توسط انسان قابل تغییر نیست.

ت)کارهایش را با خواست و اراده خود انجام می دهد- توسط خداوند تعیین شده و توسط انسان قابل تغییر نیست.

جواب گزینه۴

مهمترین ویژگی انسان مختار بودن اوست یعنی اینکه تمام کارهایش را با اراده خودش انجام می دهد و اراده انسان محدود شده است.

سوال ۵۶ کنکور ۹۸

((برترین عبادت کدام است و ثمره ان چگونه ظاهر می شود؟)

الف) ادمان التفکر فی الله و فی قدرته-نیازمندی به خدا

ب)ادمان التفکر فی الله و فی قدرته-شکوفایی استعداد هه

پ)من یعیش بالحسان اکثر ممن یعیش بالاعمار-نیازمندی به خدا

ت)من یعیش بالاحسان اکثر ممن یعیش بالاعمار-شکوفایی  جواب گزینه ۲

در حدیث از پیامبر اسلام امده است که ساعتی تفکر در نشانه های خدا از ۷۰ سال عبادت برتر است و ثمره آن بنا به کتاب درسی در شکوفایی استعدادها است.

سوال ۵۷ کنکور ۹۸

((با توجه به سخن امیر المومنین کدام عبارت  مبین نهایت عزت است و بالاترین افتخار چیست؟

الف) ((قل الله خالق کل شی و هو الواحد القهار))-پذیرش توحید در ربوبیت

ب) ((قل الله خالق کل شی و هو الواحد القهار))-باور به توحید در خالقیت

پ)   ((ان اعبدونی هذا الصراه المستقیم))-پذیرش توحید در ربوبیت

ت)   ((ان  اعبدونی هذا الصراه المستقیم))-باور به توحید در خالقیت

جواب گزینه  ۳

طبق حدیث مولا علی علیه السلام چه عزت بس که من بنده،که در ارتباط با ان اعبدونی هذا الصراه المستقیم می باشد    و بالاترین افتخار این است که توخدای منی  که در رابطه با توحید در ربوبیت است.

سوال ۵۸ کنکور ۹۸

((حال گروهی که به صورت مقطعی خداوند متعال را عبادت می کنند  به ترتیب  در خیر و بلا چگونه توصیف شده اند))؟

الف)((اطمان به-انقلب علی وجهه)

ب) ((اصابه خیر-انقلب علی وجهه))

پ)  ((اطمان به- خسر الدنیا و الاخره    ))

ت)) اصابه  خیر- خسر الدنیا و الاخره))

جواب گزینه ۲

این سوال بر امده از ایه((و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر اطمان به و ان اصابه فتنه  انقلب علی وجهه خسر الدنیا و الاخره ذلک هو الخسران المبین))است.

سوال ۷۰ کنکور ۹۸

((حاکم شدن سنت بیان شده در کدام ایه شریفه،موجب فراموش کردن استغفار در زندگی بندگان می شود؟

الف) ((ولکن کذبوا فاخذناهم بما کانوا یکسبون))

ب)  ((و نبلوکم بالشر و الخیر فتنه و الینا ترجعون))

پ))   ((ولکن کذبوا بالایاتنا  سنستدرجهم من حیث لا یعلمون))

ت))  ((و من جا بالسیته فلا یجزی الا مثلها  و هم لا یظلمون  ))

جواب گزینه۳

بنابر متن کتاب درسی سنت استدراج باعث فراموش شدن استغفار در زندگی انسانهای گناهکار می شود.

در درس ۷ طراح سوال عمدتا بر روی ترکیب متن با ایه های و ابیات متمرکز می شود، تسویف و آیه ((قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم  لا تقنطوا من رحمته الله…)) و مراحل تکمیل توبه  از اهمیت به خصوصی برخوردار بوده است

۳ درس پایانی کتاب دینی دوازدهم حفظی بوده و جنبه ادراکی ندارند ولی اگر درک شوند، بهتر در خاطر شما خواهند ماند. معمولا از ۳ درس آخر یک یا دو سوال در هر آزمون سراسری طرح می‌گردد.

داوطلبین عزیز توجه نمایند از دروس عمومی غافل نشوند و مطالعه آن را به ماه های آخر موکول نکنند.

 

به امید موفقیت شما – مجله علمی ترنج مارکت

 

دسته بندی مقالات آموزشی وبلاگ آموزش یادگیری موفق
اشتراک گذاری

نوشته های مرتبط

یک پاسخ به “تحلیل درس دین و زندگی کنکور”

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5548+ محصولات
4384+ سفارشات تکمیل شده
3712+ کاربران
111+ مطالب وبلاگ

ضمن تشکر از حضور ارزشمند شما

پیشنهاد می‌کنیم ضمن مطالعه مقالات علمی، از پیشنهادهای ویژه خرید کالای دیجیتال استفاده کنید.

پیشنهاد

30857
30859
30861

به ترنج مارکت خوش آمدید. برای دریافت کد تخفیف ویژه کلیک کنید

سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

ورود به سایت