تحلیل سوالات دین و زندگی کنکور 98

بازدید: 1,500 بازدید
تحلیل سوالات دین و زندگی کنکور 98
مدت زمان مطالعه مقاله تحلیل سوالات دین و زندگی کنکور 98: 15 دقیقه

در این مقاله از سایت ترنج مارکت به تحلیل سوالات دین و زندگی کنکور 98 پرداختیم و هر یک از سوالات را به صورت کاملا دقیق موشکافی کرده ایم. امیدواریم دقت به نکات کلیدی این مقاله به شما در یادگیری بهتر درس دین و زندگی کمک نماید.

تحلیل سوالات دین و زندگی کنکور 98:

کنکور تابعی از سیاست است و سیاست های کلی حکومت بر ازمون سراسری سایه می اندازد .با این مقدمه به سراغ شرایط حاکم بر کشور در 3 ماهه اول سال 98 می رویم.در فروردین 98،سیل بزرگی شهر های قطب ایران مانند شیراز و اهواز  را در هم نوردید و موجب ایجاد خسارت های فراوانی برای هموطنانمان شد.از 30 استان کشور استانهای گلستان،لرستان،خوزستان،فارس،کرمانشاه،  هرمزگان ، مرکزی و خراسان رضوی درگیر شدند.این استان‌ها حدود 24163227 نفر از جمعیت 85  میلیونی ایران را در خود جا داده اند و  حدود 33 درصد از داوطلبین کنکور سراسری متاثر شده اند. در ان سال مجلس وقت با ارایه طرح دو فوریتی به تعویق انداختن کنکور موفق نشد که کنکور سراسری را به تعویق بیندازد در نتیجه کنکور در تاریخ معین 14 تیر 98 برگذار شد.حال با عبور از فرا متن به متن اصلی میرسیم.

سوالات درس دین و زندگی کنکور 98 عموما دارای سطح متوسط و برآمده از متن کتاب بود. 6 سوال در ارتباط با آیه و حدیث در کنکور سال 98 رشته تجربی 9 سوال از 12 ام، 8 سوال از 11 ام و 8 سوال از پایه دهم طرح شده است.

بررسی سوالات دین و زندگی کنکور سراسری 98:

سوال 51) اگر مردم ایمان بیاورند و اهل تقوی باشند چه نتیجه ای را می بینند و در غیر این صورت گرفتار کدام مسیله خواهند شد؟

1-((کلا نمد هوالا و هولا من عطا ربک ))-((و هم لایظلمون))

2-((لفتحناعلیهم برکات من السما و الارض))- ((و هم لا یظلمون))

3-((کلا نمد هوالا و هولا من عطا ربک))-((فاخناهم بما کانوا یکسبون))

4-((لفتحناعلیهم برکات من السما و الارض))-((فاخذناهم بما کانوا یکسبون))

شرح: بخش اول سوال به سنت توفیق اشاره دارد که آیه آن ((و لو اهل القری امنوا و اتقوا لفتحنا علیهم برکاته..)) و در غیر این صورت به ((فاخذناهم بما کانوا یکسبون )) دچار می شوند. سوال بر خاسته از آیه است.

سوال 52) اگر بگوییم ((کار انسان هم به اراده و اختیار او وابسته است و هم به اراده خداوند سخن… گفته ایم که مبنای قبول ان قبول علل … است و حاکی از …. الهی می باشد)).

1-((درستی-طولی –تقدیر))

2- ((نادرستی –طولی –قضا))

3-((درستی –عرضی –تقدیر))

4-((نادرستی –عرضی-قضای))

این سوال مربوط به فصل 4 کتاب 12 است ومتن کتاب است. اگر بگوییم کار انسان  هم به اراده و اختیار او وابسته است و هم به اراده خداوند سخن درستی گفته ایم چون علل طولی است و برخاسته از تقدیر (اندازه گیری) الهی است.

سوال 53) بیت زیر به دنبال انتقال کدام مفهوم به مخاطب است؟

((ای باغ تویی خوش تر یا گلشن و گل در تو-یا انکه بر ارد گل ،صد نرگس تر سازد))

1-انسان در زندگی خود همواره در حال انتخاب هدف است

2-برخی با خوبی ها و زیبایی های خود به دنبال هدف میگردند

3-برخی از هدف ها به گونه ای هستند که هدف های دیگر را شامل می شوند

4-افرادی هستند که به حیات دنیوی راضی شده اند و به ان ارام گرفتنه اند.

شرح سوال: سوال برامده از درس اول دینی 10 ام است و به اهداف اشاره دارد. به قولی با یک تیر چند هدف را با یک تیر بزنند. پس جواب گزینه 3 هست.

54-ویژگی ذاتی انسان کدام است و این ویژگی با اراده خداوند چه رابطه ای دارد؟

1-((کارهایش را با خواست و اراده خود انجام می دهد-در طول اراده الهی است و تحت اختیار انسان است))

2-((بر مبنای تقدیر الهی او در همه امور زندگی مختار است- در طول اراده الهی است و تحت  اختیار انسان است.))

3-((بر مبنای تقدیر الهی او در همه امور زندگی مختار است-توسط خدا تعیین شده و توسط انسان قابل تغییر نیست))

4-((کارهایش را با خواست و اراده خود انجام می دهند –توسط خدا تعیین شده و توسط انسان قابل تغییر نیست))

شرح: سوال برامده از دینی 12 ام درس4 و 5 است.بر طبق متن کتاب انسان کارهایش را بر اساس اختیار انجام می دهد پس اختیار انسان دارای حد می باشد پس جواب گزینه 3 است.

55-کدام عبارت رابطه میان نافرمانی خداوند را با دوستی و محبت او بیان می کند و این عبارت،مفهوم کدام ایه را تبیین و تفسیر می کند؟

1-((اشدا علی الکفار رحما بینهم-قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله))

2-((ما احب الله من عصاه –قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله))

3- ((اشدا علی الکفار رحما بینهم  رحما بینهم-یحبونهم کحب الله))

4-((ما احب الله من عصاه –یحبونهم کحب الله)) تحلیل سوالات دین و زندگی کنکور 98

شرح: سوال بر امده از دینی 10 ام است.اگر به حدیث ((ما احب الله من عصاه ))دقت کنید  بیان می کند که محبت خدا با نافرمانی از او در یک جا جمع نمی شود.ایه ((قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی)) در ارتباط است.

سوال 56: برترین عبادت کدام است  و ثمره ان چگونه ظاهر می شود؟

1-((ادمان التفکر فی الله و فی قدرته- نیازمندی به خدا))

2-((ادمان التفکر فی الله و فی قدرته-شکوفایی استعداد ها))

3-((ان اعبدونی هذا الصراه  المستقیم-پذیرش توحید در  ربوبیت))

4-((ان اعبدونی هذا الصراه المستقیم- باور به توحید در خالقیت))

شرح: سوال بر امده است از معارف 12 است و بر طبق حدیث پیامبر اسلام برترین عبادت تفکر در قدرت خدا است و ثمره آن در شکوفایی استعدادها است.

57- با توجه به سخنان امیر المومنین کدام عبارت مبین نهایت عزت است  و بالاترین افتخار چیست؟

1-((قل الله خالق کل شی و هو الواحد القهار-پذیرش توحید در ربوبیت))

2-((قل الله خالق کل شی و هو الواحد القهار-باور به توحید در خالقیت))

3-((و ان اعبدونی هذا الصراه المستقیم-پذیرش توحید در ربوبیت))

4-((و ان اعبدونی هذا الصراه المستقیم-باور به توحید در خالقیت))

شرح: سوال برآمده از درس 2 سال 12 است که مولی علی می فرماید: ((خدای من مرا این عزت بس است که  بنده تو باشم و این افتخار بس   که تو پروردگار منی.خدای من تو همان گونه‌ای که من دوست دارم پس مرا توفیق ده تا ان گونه باشم که  که تو دوست داری)) جواب سوال گزینه 3 است.

شما همچنین می‌توانید مقاله روش مطالعه دین و زندگی کنکور سراسری و کسب درصد ۱۰۰ در کنکور را نیز مطالعه نمایید.

سوال 58: حال گروهی که به صورت مقطعی خداوند را عبادت می کنند به ترتیب  در خیر و بلا چگونه توصیف شده اند؟

1-((اطمان به))،((انقلب علی وجهه))  2 -((اصابه خیر ))،((انقلب علی وجهه))  3-((اطمان به))،((انقلب علی وجهه))  4_((اصابه خیر))،((خسره الدنیا و الاخره))

شرح: این سوال برامده از ایات  درس 2 سال 12 است و جواب سوال ایه مقابله است((و من الناس من یعبد الله علی حرف فان اصابه خیر  اطمان به و ان اصابه  فتنه انقلب علی وجهه خسر الدنیا و الاخره ذلک هو الخسران المبین))

توجه شود خسره الدنیا و الاخره  نتیجه  انقلب علی وجهه است و جواب گزینه 2 است.

59_کدام مورد مفهوم عبارت ((قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لاتقنطوا من رحمته الله))را بیان نموده است؟

1-((مهر رخسار تو می تابد ز ذرات جهان –هر 2 عالم پر زنور ودیده نابینا چه سود))

2-((چند اید این خیال و رود در سرای دل –تا کی مقام دوست به دشمن رها کنیم))

3-((طمع ز فیض کرامت مبر که خلق کریم-گنه ببخشد و بر عاشقان ببخشاید))

4_((روی از هر که به خدا کنی شرک خالص است-توحید محض کز همه رو در خدا کنیم))

شرح: گزینه الف به وحدت وجود اشاره دارد. گزینه 2 به وفاداری عاشق به معشوق اشاره دارد.گزینه 3 هم مفهوم با ایه  مقابل است و به بخشایندگی خداوند اشاره دارد  و گزینه 4 به  توحید و شرک اشاره دارد. سوال از درس 7 کتاب 12 است.

ادامه مقاله تحلیل سوالات دین و زندگی کنکور 98

60-دغدغه اصلی انسان های فکور و خردمند چیست  و کدام ایه شریف پاسخ گوی ان است؟

1-((شناخت هدف زندگی-ان الانسان لفی خسر الا الذین امنوا و عملوا الصالحات))

2-((کشف راه درست زندگی- ان الانسان لفی خسر الا الذین امنوا و عملوا الصالحات))

3-(( شناخت هدف زندگی-لیمکن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبند لنهم من بعد خوفهم امنا))

4-(( کشف راه درست زندگی- لیمکن لهم دینهم الذی ارتضی لهم و لیبند لنهم من بعد خوفهم امنا))

شرح: سوال ترکیبی از درس 1 و 8 دینی 11 است که جواب سوال در درس اول است.دغدغه اصلی انسان های فکور و خردمند کشف راه درست زندگی است که در رابطه با ((الا الذین امنوا و عملوا الصالحات))است.

61-حدیث شریف ((بنی السلام علی خمس علی الصلواه و الزکاته و الصوم و الحج و الولایه))کدام مفهوم دریافت می شود؟

1-اجرای قوانین و احکام اسلام در سایه ولایت الهی دارای اهمیت است.

2- اسلام یک دین کامل و دربردارنده همه ابعاد فردی و اجتماعی  انسان است.

3-برای رسیدن به جامعه عادلانه  رعایت احکامی مانند نماز ،زکات ،حج و ولایت ضروری است.

4-به اجرای احکام دین از جمله نماز،زکات،روزه،حج و ولایت اهمیت زیادی داده شده است.

شرح:این سوال از درس 4 سال 11 طرح شده است و این حدیث در رابطه با تشکیل حکومت اسلامی جهت اجرایی قوانین اسلامی است.

62-دستور امیر المومنین (ع) برای یافتن راه حل نهایی جهت  نجات مردم از گمراهی و تشخیص ره حق کدام است؟

1- راه رستگاری، وفاداری و پیروی از قرآن را از اهلش طلب کنید.

2- پیمان شکنان قرآن را شناسایی کنید تا بتوانید پیروان قرآن را تشخیص دهید.

3- از انان که هرگز با امامان  مخالفت مخالفت نمی‌کنند و در اسلام اتحاد دارند پیروی کنید

4-ابتدا پشت کنندگان به صراه مستقیم را شناسایی کنید تا بتوانید راه رستگاری را تشخیص دهید.

شرح: این سوال بر امده از درس 6 و 7 دینی 11 است. این سوال از حدیث طرح شده و مولی علی می فرمایند: برای یافتن راه حل نهایی برای نجات مردم ابتدا پشت کنندگان به صراط مستقیم را شناسایی کنید تا بتواند راه رستگاری را تشخیص دهید.

63-هدف پیامبر از حضور مکرر و مرور روزانه از منزل حضرت زهرا(س)بیان چه مطلبی بودو برای تببین ان کدام ایه شریفه را تلاوت کرد؟

1-((معرفت اهل بیت- انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا))

2-((عصمت اهل بیت- انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا))

3-((معرفت اهل بیت-یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم))

4-((عصمت اهل بیت-یا ایها الذین امنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم))

شرح: پیامبر اسلام در عبور و مرور روزانه از خانه حضرت زهرا به عصمت  اهل بیت اشاره نموده و عصمت و پاکی آن حضرت و خانواده‌اش دلیل یطهرکم تطهیرا است.

64-ایه شریفه ((ان الذین امنوا و عملوا الصالحات اولیک هم خیر البریه))همراه با بیان کدام سخنان پیامبر نازل گردید؟

1- من شهر علمم و علی در ان است .هر کس میخواهد به این علم برسد باید از در ان وارد شود.

2-سوگند به خدایی که جانم در دست اوست ،این مرد و کسانی که از تو پیروی می کنند  رستگارند.

3-مثل تو و امامان از فرزندان تو،مثل کشتی نوح است هر کس بر ان سوار شود نجات می یابد.

4-علی با حق است و حق با علی است و علی با قران است و قران با علی است.

شرح: جابر بن عبدااله انصاری یکی از یاران خوب پیامبر خدا می گوید که با پیامبر در کنار کعبه بودیم که علی آمد پیامبر فرمود برادرم به سوی شما آمد و فرمود سوگند به خدایی که جانم در دست اوست این مرد و کسانی که از تو پیروی می کنند رستگارند که ایه ان الذین  امنوا و عملوا الصالحات اولیک هم خیر البریه نازل شد.

65-خداوند نعمت هدایت را با وجود چه امری کامل کرده و عامل از دست دادن نعمت در کدام ایه شریفه بیان شده است؟

1-((امامان_انقلبتم علی اعقابکم))

2-((اعجاز-انقلبتم علی اعقابکم))

3-((امامان-ذلک بان الله لم یکن مغیرا نعمه..))

4-((اعجاز-ذلک بان الله لم یکن مغیرا نعمته..))

شرح: خداوند نعمت هدایت را با وجود امامان تکمیل کرده و عامل از دست دادن نعمت عملکرد خود انسان‌ها است که با آیه ((ذلک بان الله لم یکن مغیرا نعمته)) در ارتباط است.

66-کدام عبارت وظیفه مردم برای به دست اوردن احکام رویداد جدید در زمان غیبت را بیان نموده است؟

1-((الم تر الی الذین یزعمون انهم امنوا  بما انزل الیک و ما انزل من قبلک))

2((و ما کان المومنون لینفروا کافه فلولا نفر من کل فرقه منهم طایفته لیتفقهوا فی الدین))

3-((انی تارک فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی ما ان تمسکهمبهما لن تضلو ابدا))

4-((و اما الحوادث الواقعه فارجعوا فیها الی رواه حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجته الله علیهم))

شرح:چون گفته شده وظیفه مردم درشرایط غیبت برای به دست اوردن احکام دین، پس جواب گزینه 4 است توجه شود که در آیه گزینه 2 به همه اشاره نکرده و گفته بخشی از مردم بروند و احکام دین را یاد بگیرند. پس 2 جواب نیست.

67-کدام آیه از قرآن کریم اشاره به عالم مرگ دارد که در ان ارتباط انسان با دنیا برقرار است و روح همچنان به فعالیت‌اش ادامه می دهد؟

1-((الله لا الا الا هو لیجمعنکم الی یوم القیامه لا ریب فیه))  2-((اسس بنیانه علی شفا جرف هار فانهار به جهنم))

3-((خسر الدنیا و الاخره ذلک هوالخسران المبین))          4-((حتی اذا جا احدهم الموت قال رب ارجعون))

شرح: عالمی که ارتباط دنیا با اخرت برقرار است برزخ می باشد که گزینه 4 جواب می باشد. گزینه 1 به امکان معاد اشاره دارد گزینه 2 به راهکارهای زندگی دنیوی که به قوانین اسلام اشاره دارد. گزینه 3 مربوط به پرستش خدا در حالت خوشی و سختی است.

68-پیامد این تفکر که ((برخی از افراد با اینکه می گوید اخرت را قبول دارند،اما در زندگی خود به گونه ایعمل می کنند که گویی اخرتی  در پیش ندارند؟))کدام مورد است؟

1- ((به دلیل فرو رفتن در هوس ها ،دنیا را معبود و هدف خود قرار می دهند و از یاد اخرت غافل می شوند))

2-((با اینکه این قبول داشتن به ایمان و باور قلبی تبدیل نشده اما به لطف و رحمت الهی امیدوارند))

3-((در دنیا با شور و نشاط هستند  و انگیزه فعالیت و کار دارند اما در عمل با منکران معاد تفاوت دارند))

4-((زندگی چند روزه دنیا برای شان بی ارزش می شود و به انواع بیماری های روحی دچار می شوند))

شرح: این سوال طرح شده ازدرس 3 کتاب 12 است این سوال از خط کتاب طرح شده و طبق خط کتاب درسی گزینه 1 جواب است.

69-کدام مورد، چگونگی رابطه عمل با پاداش و کیفر را بیان می کند؟

1-((در رابطه قردادی ،عدالت برقرار می شود و تناسب میان جرم و کیفر برقرار شده است))

2-((در عرصه قیامت ،تصویر اعمال انسان یا گزارشی از عمل انسان نمایش  داده می شود))

3-((در رابطه تجسم عمل ،انچه انسان با خود به قیامت می برد،ظاهر و باطن اعمال با هم است))

4-((انجا که پاداش و کیفر محصول طبیعی خود عمل است،انسانها نمی توانند ان را تغییر دهد))

شرح: گزینه الف: در رابطه قراردادی عدالت برقرار نمی‌شود. گزینه ب تصویر اعمال انسان عرضه نمی‌شود بلکه خود عمل گزینه 3 ظاهر اعمال  عرضه نمی شود.

70-سرنوشت ابدی انسان بر چه اساسی تعیین می شود و برای دستیابی به موفقیت در این مسیر ،به ترتیب چه اقداماتی لازم است؟

1_((رفتار انسان ها در دنیا-توکل و عزم))

2-((اهداف انتخاب شده –توکل و عزم))

3 –((رفتار انسان ها در دنیا-مراقبت و محاسبه))

4-((اهداف انتخاب شده-مراقبت و محاسبه))

شرح: سرنوشت ابدی انسان ها بر اساس رفتار انسان ها در دنیا  تعیین می شود و برای اینکه موفقیت ما تضمین شود مراقبت و محاسبه لازم است

71-مطابق ایات قران کریم ،شیطان در روز قیامت چگونه پاسخ گناهکاران را می دهد؟

1-((شما به زیبایی های و لذت های خود رسیده اند و خودتان مسولید))

2-((اختلافات شما،در دنیا ،شما را به اینجا رسانده و باید خودتان پاسخ گو باشید))

3-((خداوند به شما وعده حق داد ،اما من به شما وعده ای دادم و خلاف ان عمل نمودم))

4-((من فقط در زندگی دنیایی بر شما تسلط داشتم ودر اینجا نمی توانم کمکی به شما بکنم))

شرح:سوال از دینی 10 طرح شده است و طبق کتاب جواب گزینه 3 است

72-رفتار افرادی که با پوشیدن لباس نا مناسب می خواهند وجود خود را برای  دیگران اثبات کنند چگونه قابل تحلیل است؟

1-((با کسب مقبولیت از این روش خود را در جامعه اراسته نشان می دهد))

2-((با اراستگی ظاهری نیاز به مقبولیت  در وجود خود را پاسخ می دهند))

3-((از ضعف روحی دیگران برای اثبات خود بهره می برند))

4-((به نیاز طبیعی مقبولیت ،پاسخ نادرست می دهند))

شرح: طبق متن کتاب 11 درس 11جواب گزینه 4 است. این سوال کاملا برآمده از متن کتاب است

73- کدام عبارت قرانی  بیانگر ویژگی هایی است که لازمه ارامش در خانواده است؟

1-((فبما رحمته من الله خیر لهم و لو کنت فضا غلیظ القلب لانفضوا من حولک ))

2-((و الذاکرین الله کثیرا و الذاکرات اعد الله لهم مغفره و اجرا عظیما))

3-((للذین احسنوا الحسنی و زیاده و لا یرهق وجوههم قتر و لا ذلته))

4-((و جل بینکم موده و رحمته ان فی ذلک لایات  لقوم یتفکرون))

طبق کتاب 11 اخرین درس لازمه آرامش در خانواده موده و رحمت است.

74-((کدام مورد مهم ترین عامل برای حضور کارد امد در افکار عمومی جهان است؟

1-حقیقت طلبی و روشن ضمیری  در مواجهه با تبلیغات جبهه باطل

2- استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور و یشرفت و تعالی

3-تقویت عزت نفس عمومی و تلاش برای خود باوری در جامعه

4-تلاش برای پیش گام شدن در علم و فناوری با همت بلند

طبق کتاب درسی 12 اخرین درس استحکام و اقتدار نظام حکومتی یک کشور مهمترین عامل برای حضور کار آمد در افکار عمومی جهان است.

سوال 75- وظیفه روزه داری که در ماه رمضان با اگاهی و اراده ،غبار غلیظ را به حلقش برساند در کدام مورد بیان شده است؟

1)هم قضای روزه را به جا اورد و هم کفاره بدهد

2)هم قضای روزه را به جا اورد و هم کفاره بدهد

3)کافی است دو ماه روزه بگیرد یا به 60 فقیر طعام بدهد

4)دو ماه روزه بگیرد و به 60 فقیر طعام بدهد و قضای ان را به جای اورد.

شرح: بر طبق رساله امام خمینی و درس 12 دینی 10 ام اگر کسی عامدانه با چیز حرامی روزه خود را افطار کند، هم قضای روزه را به جا بیاورد و هم کفاره بدهد.

باتشکر از شما که در مقاله تحلیل سوالات دین و زندگی کنکور 98 همراه ما بودید.

 

به امید موفقیت شما – مجله علمی ترنج مارکت

 

 

دسته بندی آرشیو سوالات کنکور تجربی بانک سوالات وبلاگ آموزش یادگیری موفق
اشتراک گذاری
نوشته های مرتبط

6 پاسخ به “تحلیل سوالات دین و زندگی کنکور 98”

    1. کتاب های خیلی سبز؛ میکرو طلایی گاج و مسلم بهمن آبادی کتاب های بسیار خوبی هستن.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برای دریافت نمونه سوالات کنکور و آزمون‌های آزمایشی کلیک کنید

ضمن تشکر از حضور ارزشمند شما

پیشنهاد می‌کنیم ضمن مطالعه مقالات آموزشی از فرصت خرید محصولات با تخفیف ویژه استفاده کنید.

پیشنهاد

30857
30859
30861
سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

ورود به سایت